मेरो पुती चिकेको कथा

म २०एअर लगेय्,तेती बेला एउटा क्त सग फ्रेन्शिप वयो।क्त हेर्दा खेरी खत्र,त्यपीए जस्तो देखिन्थ्यो।हम्रो पहिलो वेत पशुपती म वयो।अनी म र त्यो क्त टाढा बसनु पुर्यो बुत फ्öन म सधैं जसो कुर हुन्थ्यो।ेसरी २-३मोन्थ कुर वयो र एक्दिन उस्लीए मलाई प्रोपोसे गुर्यो।मैलीए आजसम्मा कसै सग लभ गरेको थेअन,किनकी मलाई क्त हरुको विश्वाश लाग्दैन थेयो।वेत हुनीए हैन,फोन बाट गफ हनेर घुमैदिन्छु वनेर अक्केप्त गरेय्।तेस पची हाम्रो धेरै कुर हुनु थालयो।जोकिङ गुर्द गुर्द मैलीए ने उस्लाई माया गुर्नु थालेय्।हमी टाढा वएको फीलिङ वयो र म उसग नजिक हुनु काठमाडौं आएर बसनु थालेय्।फिर्स्त डेटिङ थेयो हाम्रो पशु पती म।बेल्क अधेरो वैसकेको थेयो।क्त लीए मलाई हुग गुरुम वन्यो।मैलीए केही बोलिन।फेरी किस्स को कुर गुर्यो।अनी मलाई एकै चोटएे हुग गरेर तोङुए किस्स गुर्यो।ेसरी १मोन्थ जती चुल्यो।ेक्दिन त मेरो टीसर्ट म्याथएे सरेर बूब्स सग चुल्नु,मद्नु,चुस्नु थालयो।मेरो पहिलो एक्स्पेरिएन्के थेयो,मज आयो।फेरी पन्त खोल्दिनीए कोशीस गुर्यो,बुत मैलीए त्यस्तो हुनु देअन।भीए नगरी एस्तो कहिलीए गुर्दिन वनेय्।ेसरी नै फेरी २-३मोन्थ बित्यो।मेरो ब्फ लीए ३० मिनट समा नोन्-स्तोप त्öङुए किस्स गुर्थ्यो।तेस्पची बिस्तारै हाम्रो फोन म सेक्स को कुर हुनु थालयो।ब्फ लीए फोन सेक्स गुर्नु थालयो।मलाई त केही हुनीए थेअन,उस्लाई चही मज आउदो राइ६।मेरो मुन म पानी कस्तो हुन्छ होल यो सेक्स भन्नेएे कुर जस्तो लग्थ्यो।तेस्पची मेरो ब्फ हरेक दिन हमी सेक्स गरुम्।ाजसम्मा गरेको छैन,एस्तो गरीए माया झुन दीप हुन्छ वनेर एवेरी टाईम करौनु थालयो।२वीक सम्मा गरुम कि गरुम वनेर फोर्स गुर्यो।लस्त्मा एक्दिन हाम्रो डेटिङ ५प्म देखी सुरु वयो।कुर गुर्द गुर्द ७बुज्यो।रूम म जानु धिल वैसकेको थेयो।ब्फ लीए जौ अब मसग वन्यो,आज एक्दिन मात्र गुर्चु,तेस पची भीए पची गाह्रोउल वन्यो।मा दोधर म परीए अनी वाध्य वएर ब्फ सगै एउटा होटेल म गएु।रूम म पुगीए पची बाथ गरेर खान खाएउ,ब्फ लीए चही एउटा रोयल स्तग खायो।हल्फ खाए पची मलाई बेद्मा पुल्तयो अनी म्याथय्को सुब लुग खोल्यो।२०२५ मिनट नोन स्तोप तोङुए किस्स गुर्दै बूब्स चुस्नु थालयो।मलाई एक्दुम मज आएराखेको थेयो।ेक्चिन्मा ब्फ लीए पानी लुग खोल्यो।अनी मेरो पन्त खोल्नु अगी बुद्यो।मलाई एक्दुम लाज लग्यो।लाईट ओफ्फ गुर्नु वनेय्।ब्फ लीए लाईट ओफ्फ गुर्यो अनी मेरो सुब लुग खोल्यो।अनी मोबाईल को लाईट लीए मेरो पुती खोज्नु थालयो।मलाई अब क् हुन्छ होल,कस्तो हुन्छ होल जस्तो लगेर दुर लगी राखेको थेयो।मेरो ब्फ को लदो कत्रो छ ने देखेको थेअन।ेक्चिन म बुद लीए बेस्सरी चिरायो।मलाई एक्दुम दुख्यो।वित्र वित्रै पोल्नु थालयो।ाइय आमा,पोल्यो,छोड्नु वन्द केही लगेन।२मिनट म ब्फ लीए माल झरेच।मलाई आनन्द वो।अनी २०-२५ मिनट रेस्ट गरीए पची फेरी मलाई उत्तनो पर्‍यो।गुर्नु थालयो।मलाई एक्दुम दुखेको थेयो।यो चोटएे ५मिनट म झर्यो।ेसरी नै २ चोटएे रत्ती १अं सग गुर्यो।मलाई हिंड्नै गाह्रो वो।पिसब लगेको लगेइ वो,बुत पिसब फेर्नु ने सकिन,एक्दुम दुखेर पोलेको थेयो,वोली बिहान ब्फ ७अं उथ्यो।२वै जन नकेद थेऔ,फेरी किस्स गरेर उत्तनो परेर दिनु थालयो।२५मिनट नोन स्तोप देयो,मलाई मज आयो बुत दुख्यो पन्य्।१०अं हमी होटेल बहिर गएउ।मलाई हिंड्न गाह्रो वको वएर ट्याक्सी लेअर रूम पुगेय्।२दिन सम्मा कोठा मै दिन कतेय्।२०-२५दिन पच्य्,आह त्यो दिन कस्तो रमाइलो वको थेयो जस्तो लग्नु थालयो।मैलीए आँफै ब्फ लाई इन्दिरेक्त्ली बोलए।ब्फ लीए कुर बुजेर फेरी १निते बसएय्।यो चोटएे त मेरो ब्फ लीए लाईट ओफ्फ नगरी गुर्नु थालयो,मलाई लाज लगेर रुमाल लीए मुख चोपेर बसएय्।मैलीए ने मेरो ब्फ को लदो देखेय्।अनी ब्फ लीए हल्लाउनु ने
Share this article :

Post a Comment