गीत – म लाडोको कुरा गर्छु तिमी फुसीको झोल सोच

म लाडोको कुरा गर्छु तिमी फुसीको झोल सोच्छौ
म पुतिको वयान गर्छु तिमी कण्डमको खोल खोच्छौ
तिम्रो पुति भिजेको देख्दा मैले आफनै लाडो हाल्लाएको छु
तिमीलाइ चिकेको हरेक ठ्याकमा म खुशीले कराएको छु
म दुध समाउने कुरा गर्छु तिमी लाडो चुस्ने दाउ सोच्छौ
म पुतिको बयान गर्छु तिमी कण्डमको खोल खोच्छौ
म लाडो को कुरा गर्छु
तिम्रो पुतिमा जुम्राले टोक्दा म लाडो कनाएर बसेकेा छु
तिमीले फालेको सेतो पानीमा म डुबेर हराएको छु
म पुतिमा चिक्न खोज्छु तिमी चाक ठाडो पारेर बस्छौ
म पुतिको बयान गर्छु तिमी कण्डमको खोल खोच्छौ
म लाडोको कुरा गर्छु तिमी फुसीको झोल सोच्छौ
म पुतिको बयान गर्छु तिमी कण्डमको झोल खोच्छौ
Share this article :

Post a Comment