यही हो लास्ट किस ?

यहाँ मैले नेपाली चलचित्र लास्ट किसको केही कामुक द्रिश्यहरु सभार गरेको छु । नेपाली समाजमा यो चलचित्रले सफलता हात नपारे पनि हाम्रो कामशास्त्रमा यसलाई सफल बनाई दिउ ।Share this article :

Post a Comment